அவள்

The House Next Door (2017)

Puan
7
Yönetmen

அவள்

The House Next Door (2017)

Konum seçerek yakınınızdaki salonları bulun.

Sonuç bulunamadı.

Groom Ward - TWITTER NELER VAR?
Oyuncular

Siddharth

Andrea Jeremiah

Atul Kulkarni

Anisha Victor

Suresh

Açıklama

Krish (Siddharth), güzel bir evde karısı Laxmi (Andrea Jeremiah) ile dağlarda oturan ve mutlu bir hayat süren ünlü bir beyin cerrahıdır. Mahallelerinde onlarla kısa süre için katılmak isteyen Hıristiyan ailenin beş ferdi evine girdikten kısa süre sonra kızları Jenny ile ilgili garip şeyler başlar. Başlangıçta Krish onlara yardım etmeye çalışır ancak işler kontrolünden çıktığında bir psikiyatr ve rahipyen yardım ister. Jenny'nin evden hemen ayrılmalarını isteyen bir ruhun olduğu ortaya çıkar. Krish Jenny'yi kurtarabilecek mi? Bu ruh kim ve neden evden çıkmalarını istiyordur? Ruh Krish'e ve karısına zarar zarar verecek midir? |