ரம்

Rum (2017)

Puan
6

ரம்

Rum (2017)

Konum seçerek yakınınızdaki salonları bulun.

Sonuç bulunamadı.

Groom Ward - TWITTER NELER VAR?
Oyuncular

Narain

Sanchita Shetty

Mia George

Vivek

Amzath Khan

Arjun Chidambaram

Hrishikesh

Andreanne Nouyrigat

Açıklama

Yüksek teknoloji hırsızları yaptıkları bir soygundan sonra, soyguna ortak komiserin kendilerini bir yere davet etmelerinden duydukları şüpheden dolayı bir eve sığınırlar. Bu evde başlarına gelen korkutucu olaylar ve orada yaşanan olayların geçmişle bağlantısı ve zaman kavramını yitirip sıkıştıkları bu yerden kurtulma çabalarını anlatan korku komedi dram tarzı bir yapım. |