ഊഴം

Oozham (2016)

Puan
6.1
Yönetmen

ഊഴം

Oozham (2016)

Konum seçerek yakınınızdaki salonları bulun.

Sonuç bulunamadı.

Sonuç bulunamadı.

Oyuncular

Prithviraj Sukumaran

Divya Pillai

Neeraj Madhav

Jayaprakash

Pasupathy

Balachandra Menon

Rasna Pavithran

Seetha

Irshad Ali

Tony Luke

Anand

Açıklama

When his family gets killed by corrupt business tycoon, Soorya (Prithviraj) decides to take revenge, all by himself