ഡാര്‍വിന്‍റെ പരിണാമം

Darvinte Parinamam (2016)

Puan
5.2
Yönetmen

ഡാര്‍വിന്‍റെ പരിണാമം

Darvinte Parinamam (2016)

Konum seçerek yakınınızdaki salonları bulun.

Sonuç bulunamadı.

Sonuç bulunamadı.

Oyuncular

Prithviraj Sukumaran

Chemban Vinod Jose

Soubin Shahir

Shammi Thilakan

Akshara Kishor

Jaffer Idukki

Açıklama

The film revolves around the life of an ordinary man and a local goon and how their lives get changed due to some unfortunate events.