Natalya Kurdyubova

Doğum Yeri Cairo, Egypt, 13.07.1975