Ko Se-won

Doğum Yeri Seoul - South Korea, 13.12.1977

Ko Se-won, oyuncu.